Zdrowie i sprawność kobiet

To program terapeutyczny i treningowy dedykowany kobietom, – uwzględniający fundamentalne różnice: anatomiczne, fizjologiczne, psychologiczne, – które warunkują program ćwiczeń fizycznych.

Okresy rozwojowe kobiet:

Schorzenia kobiet (zdrowie intymne, sprawność fizyczna po mastektomii, choroby endokrynologiczne) – przekładają się na podejście w treningu zarówno w profilaktycznym jak i treningu medycznym.

Naszym priorytetem jest identyfikacja celów i potrzeb w zakresie sprawności fizycznej w tych kluczowych momentach życia kobiet po to, aby zaplanowany program terapeutyczny treningowy był:

Program zawiera także specjalistyczne postępowanie osteopatyczne i fizjoterapeutyczne normalizujące ruchomość tkankową i ukrwienie narządów wewnętrznych.