Doświadczenie

2018 – 2020 – Dwuletnie szkolenie/studia organizowane przez MOLINARI INSTITUTE of HEALTH dotyczące opieki osteopatycznej kobiet. Składają się z 10 trzydniowych masterkursów prowadzonych przez specjalistów osteopatii: Prof Renzo Molinari, Geneviève Kermorgand, François Allart; Franz Buset, Teresa Coughlan, Sue Turner, Daniel Brogan, Laurence Fourdrignier. Studia zakończone pozytywnie zdanym egzaminem;

2019 – Warsztaty sekcyjne anatomii powięziowej – Prosection fascial anatomy workshops, Plastinarium in Guben, Niemcy (prowadzący: prof Carla Stecco, prof. Thomas Findley), 10-12.11.2019;

2019  Warsztaty oraz udział w sesjach naukowych: The Occupational Voice Symposium, Londyn, 26- 27.03.2019, University College London;

2018 – Leczenie dysków (prowadzący J.P. Barral D.O. – kurs certyfikowany przez Barral Institute, 20 h);

2017 – Warsztaty oraz udział sesjach naukowych: CONNECT 2017 CONNECTIVE TISSUES IN SPORTS MEDICINE 2nd International Congress, Ulm University – Germany, 16-19.03.2017;

2017 – Kurs Laryngeal Manipulation and Osteopathy – practical clinical course of theory and hands on, Deutsche Stimmklinik, University Medical Center Hamburg (prowadzący: Jacob Liberaman D.O. 25–26 February 2017;

2016 – Warsztaty oraz udział w sesjach naukowych: 3rd International Congress of Medicine and Science in Ultra-Endurance Sports ULTRASPORTSSCIENCE2016, Chamonix;

2016  Master Course – Osteopatia w Sporcie (prowadzący: Walter Llewellyn McKone D.O., Anglia), 17-19.03.2016, Poznań;

2016 – Szkolenie “La Sphère ORL. Le système viscéral de la face et du cou. Physiologie et physiopathologie” (Fizjologia i patofizjologia okolicy głowy i szyi z uwzględnieniem układu powięziowego), prowadzący prof. Frank Willard, University of New-England – U.S.A, 21-24.01.2016, Bruksela;

2016 –  Sympozjum „Stopa i staw skokowy”, Warszawa, 15.01.2016, prowadzący z Carolina Medical Center;

2016 – Szkolenie „Semiologia narządu ruchu” (prowadzący: dr Victor de Castro D.O. z Portugali), 2-4.12.2016;

2015  Ligamentous Articular Strain (prowadzący Conrad A. Speece D.O., USA, 20 godzin), 22-24 maj 2015r., Kraków;

2014 – Seminarium specjalizacyjne z osteopatii czaszkowo-mostkowo-krzyżowej i powięziowej (prowadzący: Jean-Jacques Debroux osteopata D.O. z Belgii, 18 godzin);

2014 – Szkolenie/warsztaty: Ultrasonografia narządu ruchu i Sonofeedback (prowadzący lek. med. Piotr Godek ortopeda, osteopata D.O.);

2013 – Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę (prowadzący: Pierre Duby osteopata D.O., Francis Lafosse osteopata D.O. z Belgii);

2012 – Osteopatia wisceralna i ginekologiczna (prowadzący: Caroline Stone, osteopata z Australii, 20 godzin);

2011 – Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie klatki piersiowej ze specjalnym uwzględnieniem pracy ze skoliozą idiopatyczną (prowadzący: dr Robert Schleip, Claudius Nestvogel z Niemiec);

2011 – Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Obręcz miednicza i kończyna dolna (prowadzący: dr Robert Schleip, Claudius Nestvogel z Niemiec);

2011 – Muscle Repositioning (MR) Repozycja Mięśni – Manualne wspomaganie rozprężenia powięzi, (prowadzący Luiz Fernando Bertolucci MD, z Brazylii, 35 godzin); 

2010 – Fascial Distortion Model (FDM) Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi (prowadzący dr Georg Harrer, Wiedeń, 60 godzin);

2009 – Podyplomowe szkolenie dla osteopatów i stomatologów zajmujących się mechanicznym znaczeniem stawu skroniowo-żuchwowego oraz zgryzu (prowadzący Michel Coquillat osteopata D.O. z Francji, około 80 godzin);

2009 – Manual Trigger Point Therapy. Dry Needling for Myofascial Pain – kurs terapii punktów spustowych (prowadzący Christian Grőbli instruktor „David Simon’s Academy” ze Szwajcarii);

2009 – Szkolenie dotyczące nauki pływania pacjentów po całkowitym usunięciu krtani, zorganizowane przez Austriackie Stowarzyszenie Osób bez Krtani i Oddychających przez Tracheostomę, Wiedeń (prowadzący Edeltraud Maly), (jako jedyny Polak posiadam uprawnienia do nauki pływania pacjentów laryngektomowanych oraz do szkolenia fizjoterapeutów w tym zakresie);

2008 – Warsztaty: Clinical Anatomy Works, dotyczące sekcji zwłok dla fizjoterapeutów i osteopatów (prowadzący Francis Laffose, Vrije Universiteit, Bruksela);

2007 – Kurs: Fascial Manipulation (prowadzący: Julie Ann Day, Lorenzo Copeti z Włoch, 100 godzin);

2007 – Łańcuchy mięśniowe i stawowe. Metoda GDS (prowadzący Philippe Campignion z Francji, 150 godzin);

2006 – Kliniczny kurs rozwijający: PNF w neurologii, zakończony egzaminem, (prowadzący: Benedikt Bömer IPNFA Advanced Instructor, Marcel Grzebellus IPNFA Senior Instructor, Jose Vincente Pereira Martins Międzynarodowy Asystent IPNFA, 50 godzin);

2005 – Kurs: Kinesio-Taping (prowadzący: S. Breitenbach, E. Butscher  z Niemiec, 20 godzin);

2004 – Kurs podyplomowy: Complete Decongestive Physiotherapy for Lymphedema (prowadzony przez nauczycieli z University of Professional Education Utrecht z Holandii);

1999-2004 – Cykl szkoleń podyplomowych dotyczących terapii tkanek miękkich, zakończony praktycznym i teoretycznym egzaminem (prowadzący dr J. Ciechomski, 100 godzin);

2003 – Szkolenie: Fizjoterapia w zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych (prowadzący Sissi Tiedemann PT IPNFA Advanced Instructor z Niemiec, 6 godzin);

2003 – Kurs: Mobilizacje w ruchu wg koncepcji B. Mulligana (prowadzący R.J.E.M. Claassen Instructor MCTA z Holandii, 21 godzin);

2003 – Szkolenie: Metoda PNF w terapii skolioz (prowadzący dr Marianna Białek, 20 godzin);

2003 – Kurs rozwijający koncepcji PNF, zakończony egzaminem (prowadzący Kitty Hartman PT IPNFA Advanced Instructor z Niemiec, 50 godzin);

2002-2003 – Kurs: Neuromobilizacje w medycynie manualnej (prowadzący Jerzy Szprynger, Grażyna Sozańska, 55 godzin);

1999-2000 – Kurs medycyny manualnej, organizowany przez Centrum Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego (240 godzin), zakończony państwowym egzaminem przed komisją Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, dający tytuł licencjonowanego terapeuty manualnego PTMM;

2000 – Kurs podstawowy koncepcji PNF (prowadzący Aleksander Lizak IPNFA Instructor, 100 godzin);

1999 – Kurs autoterapii i profilaktyki dysfunkcji narządu ruchu w modelu medycyny manualnej holistycznej (prowadzący dr Małgorzata Rakowska, 50 godzin).

2019 do aktualnie – Nadzorowana aktywność fizyczna u młodych chorych na wczesnego raka piersi w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej. Cele projektu: ocena roli nadzorowanej aktywności fizycznej w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej u młodych chorych na wczesnego (operacyjnego i miejscowo zaawansowanego) raka piersi, kształtowanie nawyku aktywności fizycznej u młodych chorych na wczesnego raka piersi, (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), współkierownik projektu;

2017 do aktualnie – Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z zaburzeniem czynności nerwu dodatkowego  po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Cele projektu: stworzenie postępowania usprawniającego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych, u chorych z dysfunkcją nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w obrębie głowy i szyi oraz ocena skuteczności wykorzystanych technik na ruchomość szyjnego odcinka kręgosłupa, (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Zakład Fizjoterapii Onkologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu), kierownik i promotor projektu doktorskiego;

2017 do aktualnie – Ocena funkcji stawu skroniowo-żuchwowego przy wykorzystaniu wibroartrografii w kontekście diagnostyki trzasków stawowych. Cel badania: ocena wartości diagnostycznej protokołu RDC/TMD, rozszerzonego o badanie VAG (wibroartrografia), poprzez określenie parametrów czułości, swoistości oraz powtarzalności pomiaru. Cel aplikacyjny: poprawa wartości diagnostycznej protokołu RDC/TMD, (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), kierownik i promotor projektu doktorskiego;

2013 do aktualnie – Ocena kompleksowej fizjoterapii chorych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi. Projekt badawczy habilitacyjny, (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii) kierownik projektu, główny wykonawca;

2008 – 2012 – Ocena wpływu fizjoterapii na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii) główny wykonawca badań – prowadzenie fizjoterapii chorych i wraz ze współpracownikami ocena napięcia mięśniowego okolicy gardła i przełyku;

2008 – 2010 – Choroby narządu głosu. Program ukierunkowany na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2010 (Priorytet II działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawienie jakości funkcjonowania systemu ochrony pracy”). Celem projektu było opracowanie założeń wielospecjalistycznego modelu rehabilitacji zaburzeń tzw. głosu zawodowego, z udziałem: foniatry/ laryngologa, terapeuty głosu, psychologa oraz fizjoterapeuty i osteopaty, a także ocena jego skuteczności w warunkach ambulatoryjnych oraz sanatoryjnych. Projekt stworzony został przez Klinikę Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (kierownik – prof. dr hab. med. Śliwińska-Kowalska M.). W ramach realizacji projektu wdrożony został mój autorski program postępowania z pacjentami z zaburzeniami głosu. Byłem osteopatą i fizjoterapeutą realizującym terapię pacjentów z zawodowymi zaburzeniami narządu głosu. Prowadziłem szkolenia dla lekarzy foniatrów, laryngologów i logopedów, dotyczące podejścia osteopatycznego i fizjoterapeutycznego u pacjentów z zawodowymi zaburzeniami głosu.

2018 r. – Pierwsza nagroda za najlepszą pracę badawczą dotyczącą powięzi podczas 5th International Fascia Research Congress w Berlinie (listopad 2018 r.), (najważniejsze światowa konferencja dla naukowców i praktyków zajmujących się tkanką łączną) za pracę: Sławomir Marszałek, Maciej Górecki, Marian Majchrzycki, Beata Anioła, Janusz Doś, Marta Liszka, Mateusz Szewczyk, Wojciech Golusiński: Myofascial versus conventional physiotherapy in post-mastectomy patients: a randomized controlled trial.

Ponadto podczas tej konferencji wraz z moim doktorantem, Panem Maciejem Góreckim jako jedyni prelegenci z Polski zostaliśmy zakwalifikowani do prezentacji ustnych na temat prowadzonych przez nas badań.;

2015 r. – Pierwsza nagroda za najlepszy poster – plakat za pracę dotyczącą zastosowania manualnych technik osteopatycznych u pacjentów z zaburzeniami narządu głosu (Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Malińska J, Prof. Golusiński W., Śliwińska-Kowalska M. Influence of manual myofascial techniques on normalization of the voice organ in patients with professional dysphonia) podczas 4th International Fascia Research Congress w Waszyngtonie D.C. (USA);

2013 r. – Nagroda dla najlepszego wykładowcy na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu przyznana na podstawie ocen słuchaczy;

2012 r. – Druga nagroda w kategorii “Most clinically relevant abstract” (Marszałek S., Kordylewska M., Henzel J., Golusiński W.: Assessment of the application of manual myofascial techniques in neck cancer patients with ultrasonographic examination) pracy zgłoszonej na 3rd International Fascia Research Congress w Vancouver (28-30.03.2012);

2009 r. – Jako jedyny Polak zostałem zaproszony do przedstawienia referatu (Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Wiskirska-Woźnica B., Golusiński W., Influence of myofascial release techniques on oesophageal pressure in laryngectomized patients) podczas 2nd International Fascia Research Congress. Basic Science and Implication for Conventional and Complementary Health Care w Amsterdamie (26-30.10.2009);

2003 r.  II miejsce w konkursie na najlepszy plakat podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 10-12.10.2003 w Łodzi (Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M.: Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani);

2003 r.  Wyróżnienie przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu mojej pracy doktorskiej Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani.

Wykaz publikacji dr Sławomir Marszałek:

 • Naczk M, Marszalek S, Naczk A: Inertial Training Improves Strength, Balance, and Gait Speed in Elderly Nursing Home Residents. Clin Interv Aging. 2020 Feb 7;15: 177-184;
 • Łuczewski Ł, Machczyński P, Marszałek S, Szewczyk M, Golusiński P, Pieńkowski P, Szybiak B, Weselik L, Majchrzak E, Hauke J, Golusiński W: Colour Doppler sonography in the preoperative assessment of the vascular pedicle from the anterolateral thigh flap: proposal for a mathematical formula to predict pedicle length. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;276(3):815-819;
 • Sławomir Marszałek: Ograniczenia ruchomości tkanek miękkich po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Rola manualnych technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych w zmniejszaniu zaburzeń tkankowych. Głos Pacjenta Onkologicznego. 2019: 4: s. 18-19;
 • Sławomir Marszałek: Jak zmniejszyć ograniczenia ruchomości tkanek po leczeniu onkologicznym w rejonie glowy i szyi. Puls Medycyny. 2019: 17;
 • Sławomir Marszałek: Rola aktywności fizycznej u osób leczonych onkologicznie. Aktualności medyczne 2019: 15, s. 40-46;
 • Mateusz Wojciech Romanowski, Anna Katarzyna Kostiukow, Sławomir Marszałek, Łukasz Kołodziej, Bogusław Sadlik, Wojciech Romanowski, Mirosława Gałęcka, Elisabeth Cottrell, Adrian Chudyk, Marta Jarocka, Włodzimierz Samborski: II Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia – podsumowanie konferencji. Skoordynowane leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Moje podejście w leczeniu dolegliwości stopy. STarT Back – stratyfikacja w prognozowaniu i leczeniu niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Forum Reumatol.: 2019: T. 5, nr 4, s. 214-218;
 • Sławomir Marszałek: Postępowanie osteopatyczne u pacjentów z zaburzeniami połykania. Forum logopedy. 2019: 1/2: s. 51-55;
 • Maciej Górecki, Sławomir Marszałek: Manualne techniki mięśniowo-powięziowe oraz stymulacja nerwowo-mięśniowa u chorych z zaburzeniami nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Nowa Audiofonologia: 2019: T. 8, nr 1, s. 124-125. Streszczenia: III Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania – możliwości – perspektywy. Kontrowersje w onkologii”. Poznań, 11-13.04.2019 r.;
 • Sławomir Marszałek, Piotr Pieńkowski: Porażenia i niedowład nerwu twarzowego po operacyjnym leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Nowa Audiofonologia: 2019 : T. 8, nr 1, s. 125. Streszczenia: III Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania – możliwości – perspektywy. Kontrowersje w onkologii”. Poznań, 11-13.04.2019 r.;
 • Wojciech Golusiński, Sławomir, Marszałek, Dominika Kozłowska: Rola fizjoterapii i logopedii w otolaryngologii – wprowadzenie. Nowa Audiofonologia: 2019 : T. 8, nr 1, s. 121-122. Streszczenia: III Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania – możliwości – perspektywy. Kontrowersje w onkologii”. Poznań, 11-13.04.2019 r.;
 • Sławomir Marszałek, Teresa Michalska-Piechowiak: Rola struktur mięśniowo-powięziowych w szyjnych zawrotach głowy. Nowa Audiofonologia: 2019: T. 8, nr 1, s. 122-123. Streszczenia: III Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania – możliwości – perspektywy. Kontrowersje w onkologii”. Poznań, 11-13.04.2019 r.;
 • Szewczyk M, Golusiński P, Pazdrowski J, Pieńkowski P, Marszałek S, Sygut J, Golusiński W.: Patterns of treatment failure in salivary gland cancers. Rep Pract Oncol Radiother. 2018 Jul-Aug;23(4):260-265;
 • Mirosław Kapica, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Teresa Gniewek, Radosław Raźniewski, Andrzej Żytkowski, Sławomir Marszałek: Wpływ wybranych technik manualnych na długość względną kończyn dolnych u dzieci z wadami postawy ciała – badanie pilotażowe. Med. Manualna, 2018 : T. 22, nr 2, s. 21-27;
 • Maciej Górecki, Sławomir Marszałek, Janusz Doś, Owidia Ozga-Majchrzak, Wojciech Golusiński: Dysfunkcje barku po zabiegach operacyjnych na szyi. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 46. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Sławomir Marszałek: Fizjoterapia laryngologiczna u pacjentów w wieku senioralnym. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 29. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Sławomir Marszałek, Mateusz Szewczyk, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Wojciech Golusiński: Ocena siły języka u chorych po leczeniu onkologicznym w obrębie jamy ustnej. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 2, s. 135. XVII Międzynarodowe Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”. Wisła, 25-27 V 2017 r.;
 • Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne i osteopatyczne w tzw. napięciowych bólach głowy. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 47. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Nowa Audiofonologia: 2017: T. 6, nr 3 supl., s. 45. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Dominika Kozłowska, Sławomir Marszałek: Rehabilitacja logopedyczna w leczeniu zaburzeń mowy u chorych po zabiegach onkologicznych z nowotworami głowy i szyi. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 51-52. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Wojciech Golusiński, Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapii w laryngologii. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 44.II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Dominika Kozłowska, Sławomir Marszałek: Rola neurologopedy w procesie usprawniania chorych z nowotworami głowy i szyi. Nowa Audiofonologia: 2017 : T. 6, nr 3 supl., s. 46-47. II Ogólnopolska Konferencja “Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy”, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg;
 • Mateusz Szewczyk, Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Łukasz Łuczewski, Sławomir Marszałek, Ewa Majchrzak, Wojciech Golusiński: Int. Arch. Occup. Environ. Health: 2016 : Vol. 89, nr 3, s. 497-501.
 • Sławomir Marszałek, Wojciech Golusiński: Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Forum Logopedy. 2015: 9/10, s. 53-58;
 • Marian Majchrzycki, Hubert Wolski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Joanna Lipiec, Sławomir Marszałek, Przemysław M. Mrozikiewicz, Andrzej Klejewski, Przemysław Lisiński: Application of osteopathic manipulative technique in the treatment of back pain during pregnancy. Ginek. Pol. 2015 : T. 86, nr 3, s. 224-228;
 • Mateusz Szewczyk, Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Sławomir Marszałek, Wojciech Golusiński: Analysis of selected risk factors for nodal metastases in head and neck cutaneous squamous cell carcinoma. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2015 : Vol. 272, nr 10, s. 3007-3012;
 • Mateusz P. Szewczyk, Jakub Pazdrowski, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Paweł Golusiński, Ewa Majchrzak, Łukasz Łuczewski, Sławomir Marszałek, Wojciech Silny, Wojciech Golusiński: Analysis of selected recurrence risk factors after treatment of head and neck basal cell carcinoma. Post. Derm. Alerg.: 2014 :  T. 31, z. 3, s. 146-151;
 • Sławomir Marszałek, Maciej Górecki, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Anna Wegner, Wojciech Golusiński: Zastosowanie technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego u chorych ze szczękościskiem po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi. W: V Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii. Ustroń, 16-17 V 2014 r. s. 28-29;
 • Sławomir Marszałek: Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.  Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2014, ISBN 978-83-61414-92-6, ISSN 0239-7161;
 • Ewa Niebudek-Bogusz , Sławomir Marszałek, Ewelina Woźnicka, Joanna Malińska, Wojciech Golusiński:  Application of osteopathic treatment in interdisciplinary diagnosis and therapy of hyperfunctional dysphonia. Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS 2013, 2, 27-34;
 • Sławomir Marszałek, Agnieszka Pawlak, Marian Majchrzycki, Paweł Golusiński,  Jakub Pazdrowski,  Łukasz Łuczewski,  Wojciech Golusiński: Manual lymphatic drainage in patients with post-surgical lymphedema after neck lymphadenectomy. Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS 2013, 2, 21-26;
 • Sławomir Marszałek: Fizjoterapia w ograniczeniach ruchomości stawowej i tkankowej po leczeniu onkologicznym. W: Fizjoterapia w onkologii. Red. nauk.: Marek Woźniewski. s. 65-75 Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012;
 • Sławomir Marszałek, Wojciech Golusiński, Iwona Makles-Kacy: Fizjoterapia pacjentów leczonych z powodu nowotworów okolicy głowy i szyi. W: Fizjoterapia w onkologii. Red. nauk.: Marek Woźniewski. s. 165-202 Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012;
 • Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Joanna Henzel, Wojciech Golusiński: Assessment of the application of manual myofascial techniques in neck cancer patients with ultrasonographic examination. Fascia Research III. Basic Science and Implication for Conventional and Complementary Health Care. Ed. Chaitow L., Findley T.W., Schleip R. Kiener, Munich 2012, p. 114;
 • Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Piotr Pieńkowski,  Paweł Golusiński, Jakub Pazdrowski , Łukasz Łuczewski , Wojciech Golusiński: Rola fizjoterapii u chorych po zabiegach onkologicznych w rejonie głowy i szyi. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek onkologicznych „Pielęgniarstwo onkologiczne – profesjonalizm i wsparcie w terapii” Trzebaw k. Poznania, 29 listopada – 1 grudnia 2012. Streszczenia;
 • Sławomir Marszałek: Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w rehabilitacji onkologicznej. III Kongres Onkologii Polskiej, 10-13.10.2012 Wrocław, Sesja: Rehabilitacja w onkologii. Streszczenia;
 • Sławomir Marszałek: Problemy rehabilitacji chorych na nowotwory głowy i szyi. XX Międzynarodowe Targi REHBABILITACJA, Konferencja: „Postępy rehabilitacji onkologicznej”, 20-21.09.2012, Łódź. Streszczenia;
 • Sławomir Marszałek: Możliwości wykorzystania terapii manualnej i osteopatii w rehabilitacji onkologicznej. . XX Międzynarodowe Targi REHBABILITACJA, Konferencja: „Postępy rehabilitacji onkologicznej”, 20-21.09.2012, Łódź. Streszczenia;
 • Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Joanna Henzel, Wojciech Golusiński: The ultrasonographic examination of the application of osteopathic manual myofascial techniques in neck cancer patients. W:  Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2012 : Vol. 269, nr 4, s. 1347. Abstracts for the 5th European Conference on Head and Neck Oncology, 18-21 April 2012 in Poznań, Poland;
 • Maria Szymczak, Marian Majchrzycki , Wanda Stryła, Sławomir Marszałek: Rehabilitation models for patients with iliotibial band friction syndrome. . Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS 2012, 1, 39-48;
 • Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Malińska J., Golusiński W., Śliwińska-Kowalska M.: Assessment of the influence of osteopathic myofascial techniques on normalization of the voice organ in patients with professional dysphonia. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012 : Vol. 25, nr 3, s. 225-235;
 • Sławomir Marszałek, Agnieszka Pawlak, Marian Majchrzycki, Wojciech Golusiński: Manualny drenaż limfatyczny u chorych po zabiegach na układzie chłonnym szyi. Tytuł angielski: Manual lymphatic drainage in patients with post-surgical lymphedema after neck lymphadenectomy.). W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” nt. Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Poznań, 15-16 XI 2012. Materiały naukowe konferencji. s. 86-87;
 • Ewa Niebudek-Bogusz, Sławomir Marszałek, Ewelina Woźnicka, Joanna Malińska, Wojciech Golusiński: Zastosowanie technik osteopatycznych w interdyscyplinarnych diagnostyce i terapii dysfonii hyperfunkcjonalnych. Tytuł angielski: Application of osteopathic treatment in interdisciplinary diagnosis and therapy of hyperfunctional dysphonia. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” nt. Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Poznań, 15-16 XI 2012. Materiały naukowe konferencji. s. 90-91;
 • Maria Szymczak ,  Marian Majchrzycki , Wanda Stryła, Sławomir Marszałek: Model usprawniania pacjentów z zespołem tarcia pasma biodrowo-piszczelowego. Tytuł angielski: Rehabilitation modes for patients with iliotibial band friction syndrome. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” nt. Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Poznań, 15-16 XI 2012. Materiały naukowe konferencji. s. 42-43. 
 • S. Marszałek, Ł. Łuczewski, J. Pazdrowski, T. Synowiec, P. Golusiński, P. Pieńkowski, B. Szybiak, P. Chęciński, W. Golusiński: Funkcjonalna fizjoterapia chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi po zabiegach rekonstrukcyjnych z zastosowaniem wolnego płata ALT. Materiały zjazdowe. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk 5-8.09.2012 r.;
 • J. Pazdrowski, Ł. Łuczewski, T. Synowiec, P. Golusiński, P. Pieńkowski, B. Szybiak, E. Majchrzak, M. Sówka, M. Szewczyk, S. Marszałek, P. Chęciński, W. Golusiński: Chirurgia rekonstrukcyjna z zastosowaniem płata udowego ALT u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi. Materiały zjazdowe. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk 5-8.09.2012 r.;
 • Marszałek Sławomir, Kordylewska Magdalena, Golusiński Wojciech: Application of manual myofascial techniques in physiotherapy in the head and neck cancer patients. W: Dysfunctions of the locomotor system: physiotherapy in head and neck cancer. Red.: Marszałek Sławomir, Majchrzycki Marian, Golusiński Wojciech. Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego 2012 s. 76-89, Seria: Monografie nr. 2/2011;
 • Marszałek Sławomir, Marciniak Rafał, Majchrzycki Marian, Golusiński Wojciech: Assessing the influence of total laryngectomy on functional changes in the head, neck and shoulder girdle. W: Dysfunctions of the locomotor system: physiotherapy in head and neck cancer. Red.: Marszałek Sławomir, Majchrzycki Marian, Golusiński Wojciech. Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego 2012 s. 64-75, Seria: Monografie nr. 2/2011;
 • Majchrzycki Marian, Marszałek Sławomir, Lipiec Joanna: The use of core stabilization exercises in postoperative patients with head and neck cancer. W: Dysfunctions of the locomotor system: Physiotherapy in head and neck cancer. Red.: Marszałek Sławomir, Majchrzycki Marian, Golusiński Wojciech. Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego 2012 s. 90-103. Seria: Monografie nr. 2/2011;
 • Współredaktor: Marszałek Sławomir: Dysfunctions of the locomotor system: Physiotherapy in head and neck cancer,  Red.: Marszałek Sławomir, Majchrzycki Marian, Golusiński Wojciech. Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego 2012 s. 112. Seria: Monografie nr. 2/2011;
 • Marszałek S., Kordylewska M., Golusiński W. : Wykorzystanie badań ultrasonograficznych do oceny skuteczności manualnych technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi. W: Fizjoterapia Polska Vol. 11, Suplement 1, 2011:  XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE, Łódź, 17-19 listopada 2011 roku. Streszczenia. S. 100;
 • Marszałek S.: Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w fizjoterapii onkologicznej. The application of manual therapy and osteopathic treatment in oncology physiotherapy. W: Fizjoterapia Polska Vol. 11, Supplement 1, 2011:  XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE, Łódź, 17-19 listopada 2011 roku. Streszczenia. S. 53-54;
 • Katarzyna Hojan, Sławomir Marszałek, Owidia Ozga-Majchrzak, Marta Liszka: Physiotherapy during oncological treatment of GIST – case study. Presentation. Onkol. Pol. 2011, 14, 2: 112-116. (6 pkt KBN);
 • Katarzyna Hojan, Sławomir Marszałek, Owidia Ozga-Majchrzak, Marta Liszka: Postępowanie usprawniające w trakcie leczenia onkologicznego GIST – prezentacja przypadku. Onkol. Pol. 2011, 14, 2: 107-111;
 • Kordylewska M., Marszalek S., Golusiński W.:  Wykorzystanie badania ultrasonograficznego do oceny układu mięsniowo-powięziowego szyi u chorych po całkowitym usunięciu krtani. W: Onkologia w otolaryngologii. XIV Sympozjum , 22-24 września 2011, Warszawa /Streszczenia/, s. *64;
 • Marszałek Sławomir, Kordylewska M, Golusiński W. : Zmiany funkcjonalne w obrębie głowy, szyi i obręczy barkowej po całkowitym usunięciu krtani. W: Onkologia w otolaryngologii. XIV Sympozjum, 22-24 września 2011, Warszawa, s. 92 /Streszczenia/;
 • Marszałek S., Kordylewska M., Henzel J., Golusiński W.: Ocena zastosowania manualnych technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi z wykorzystaniem badań ultrasonograficznych. W: Onkologia Polska, Supplement 1, III Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej, 06-07 maja 2011, Ustroń;
 • Marszałek Sławomir, Żebryk-Stopa Anna, Wojnowski Waldemar, Wiskirska-Woźnica Bożena, Golusiński Wojciech: Zastosowanie manualnych technik fizjoterapeutycznych w rehabilitacji dysfonii pourazowej. The application of the manual physiotherapy treatment for patient with after trauma dysphonia. Otolaryngologia Polska 2011 t. 65 nr 4 s. 285-288 (9 pkt KBN);
 • Sławomir Marszałek, Joanna Malińska, Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz: Zastosowanie terapii osteopatycznej u pacjentów z dysfonią zawodową, W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym  „Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem  ruchu” Poznań  – Sierosław. 11-12 marca 2011,  Streszczenia s.15-16 http://pttmmh.pl/file/program_streszczenia2.pdf;
 • Sławomir Marszałek, Joanna Malińska, Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz: Badanie osteopatyczne w diagnostyce narządu głosu (warsztat). W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym  „Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem  ruchu” Poznań  – Sierosław. 11-12 marca 2011,  Streszczenia s. 31-32;
 • Wójcik Agnieszka, Marszałek Sławomir,  Pyszora Anna, Majchrzycki Marian: The application of osteopathy and manual therapy in oncology and in palliative care. In: Locomotor System Dysfunction. The Role of Osteopathy and manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue. Poznań Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Medycznego 2010 s. 40-50, bibliogr.27 poz. Red.: Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr;
 • Sławomir Marszałek, Anna Żebryk-Stopa, Waldemar Wojnowski, Bożena Wiskirska-Woźnica, Wojciech Golusiński:  Assessment of application of the myofascial technique and logopedic approach during rehabilitation of a patient after larynx injuries. In: Locomotor System Dysfunction. The Role of Osteopathy and manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue. Poznań Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Medycznego 2010 s. 27-39, bibliogr.27 poz. Red.: Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr;
 • Majchrzycki M, Hoffmann M., Marszałek S.: Selected osteopathic techniques in low back pain treatment. In: Locomotor System Dysfunction. The Role of Osteopathy and manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue. Poznań Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Medycznego 2010 s. 7-17, bibliogr.27 poz. Red.: Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr;
 • Marszałek S. Znaczenie terapii tkanek miękkich u kobiet po mastektomii.  Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Red.: Kabsch Aleksander. Poznań Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2010, s. 49-59;
 • Ewa Niebudek-Bogusz, Sławomir Marszałek, Ewelina Woźnicka, Zofia Minkiewicz, Joanna Hima, Mariola Śliwińska-Kowalska: Turnus sanatoryjny intensywnej rehabilitacji głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy 2010;61(6), 685-691;
 • Marszałek Sławomir, Żebryk-Stopa A, Kraśny J, Wiskirska-Woźnicka B, Golusiński W.: Zastosowanie osteopatycznych technik mięśniowo-powięziowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010 nr 3 s. 28-33;
 • Marszałek Sławomir: Rola osteopaty w terapii zawrotów głowy pochodzenia szyjnego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010 nr 3 s. 34-38;
 • Marszałek S., Kordylewska M., Golusiński W.: Ultrasonograficzna ocena manualnej mobilizacji tkanek miękkich u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi.  W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, Warszawa, 9-12 czerwca 2010. Streszczenia s. 132;
 • Senderek T, Marszałek S., Piechowicz J.: /Streszczenie/ Kinesiology Taping jako terapia tkanek miękkich.W: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkacjach narządu ruchu, Poznań, 6-7 maja 2010 r, Poznań Uniwersytet Medyczny 2010 s. *23;
 • Marszałek S., Wójcik A, Pyszora A, Senderek T, Majchrzycki M: /Streszczenie/ Rola terapii tkanek miękkich w fizjoterapii i osteopatii onkologicznej. W: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu, Poznań, 6-7 maja 2010, Poznań 2010 s. 19;
 • Buttner P., Marszałek S., Hoffmann M.: /Streszczenie/ Znaczenie tkanek miękkich w dysfunkcji narządu żucia. W: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań, 6-7 maja 2010 r. Poznań Uniwersytet Medyczny 2010 s. 9;
 • Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Śliwińska Kowalska M.: Diagnostyka fizjoterapeutyczna i osteopatyczna w zawodowych zaburzeniach głosu. Medycyna Pracy 2010;61(2): 205-211. (9 pkt);
 • Sławomir Marszałek: „Narząd ruchu a rozwój dysfonii zawodowej” oraz „Elementy fizjoterapii w leczeniu zaburzeń głosu” W: „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Poradnik dla nauczycieli. Pod redakcją Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Ewy Niebudek-Bogusz. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010 r.;
 • Sławomir Marszałek, Anna Żebryk-Stopa, Jacek Kraśny, Bożena Wiskirska-Woźnica, Wojciech Golusiński. Influence of myofascial release techniques on oesophageal pressure in laryngectomized patients. Fascia Research II. Basic Science and Implication for Conventional and Complementary Health Care. Ed. Huijing P.A., Hollander P., Findley T.W. Schleip R. Elsevier Urban & Fischer Munchen 2009 p. 215;
 • Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapeuty i osteopaty w terapii zawrotów głowy pochodzenia szyjnego. VERTIGOFORUM. Specjalistyczny biuletyn edukacyjny. Vol1.Nr 2/2009;
 • Godek P, Marszałek S, Wójcik A.: Miejsce terapii manualnej w onkologii. Kiedy? Komu? Dlaczego? W: Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 4. Redakcja: Kabsch A., Huber J., Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2009: 113-119;
 • Marszałek S., Kordylewska M., Pieńkowski P., Golusiński W., Motyka M.: Ocena zastosowania manualnego drenażu limfatycznego u chorych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi. W: XIII Sympozjum “Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26.09.2009 Katowice. Streszczenia;
 • Marszałek S.: Zjawisko tensegracji w narządzie ruchu. W: Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 4. Redakcja: Kabsch A., Huber J., Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2009, str. 109;
 • Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne i osteopatyczne w chorobach zawodowych narządu głosu. W: „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i logopedów/ terapeutów głosu. Program ukierunkowany na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym. Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Program prozdrowotny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawienie jakości funkcjonowania systemu ochrony pracy), Łódź 2009 r.;
 • Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.: Estimation of influence of myofascial release techniques on oesophageal pressure in patients after total laryngectomy. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology: Volume 266, Issue8 (2009), Page 1305-8;
 • Marszałek S., Wójcik A., Godek P.: Rola osteopaty i terapeuty manualnego w leczeniu pacjentów onkologicznych: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznycm: „Integracja środowisk medycyny manulnej ze środowiskami medycyny klasycznej. Integracja środowisk terapii manualnej. Konieczności merytoryczne. Poznań – Sierosław 28-30 listopada 2008 r. Streszczenia s. 21-22;
 • Senderek T., Marszałek S.,    Z.: Nowe zastosowanie Kinesiology Tapingu. VIII Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu. 21-22.11.08 Warszawa.  Streszczenia;
 • Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A, Golusiński W.: Wpływ manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani.  Otolar. Pol. 2008, T.62, nr 6, s.686-690;
 • Golusiński W., Pazdrowski J., Kordylewska M., Pieńkowski P., Wegner A., Murawa P., Wasiewicz J., Marszałek S., Kuśnierkiewicz M.: Rekonstrukcja części szyjnej przełyku techniką gastric pull-up w przebiegu wznowy raka gardła dolnego krtani. Otolar. Pol. 2008 T. 62 nr 5 s. 616-620;
 • Marszałek S., Jasiecka-Kałek K., Liszka M., Hojan K., Horyńska-Kęstowicz D., Pochylska A., Czajkowski J.: Zastosowanie funkcjonalnej fizjoterapii w leczeniu i prewencji zaburzeń czynnościowych u pacjentek po mastektomii. Sympozjum Prewencja i wczesne wykrywanie nowotworów, Konferencja „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, 5-7 listopada 2008. Zeszyt: Prezentacje przedstawione na sympozjum;
 • Golusiński W, Murawa P., Kordylewska M., Wegner A., Pazdrowski J., Pieńkowski P., Marszałek S.: Rekonstrukcja części szyjnej przełyku techniką “gastric pull-up” w przebiegu wznowy raka krtani. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 2008, Supl 1, T 5; s.154, Konferencja, „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 5-7 listopada 2008;
 • Marszałek S., Liszka M., Hojan K., Jasiecka-Kałek K.: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 2008, Supl 1, T 5, s 51; Konferencja, „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 5-7 listopada 2008;
 • Golusiński W., Kordylewska M., Pazdrowski K., Pieńkowski P., Wegner A., Murawa P., Wasiewicz J., Marszałek S., Kuśnierkiewicz M.: Gastric pull-up after total laryngectomy and oesophagectomy in the patient with the recurrence of the hypopharynx cancer . In: International Federation of Head and Neck Oncologic Societies. Current concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, October 13 – 14, 2008, Warsaw. Program and Presentations, p 90-91;
 • Marszałek S., Kordylewska M., Pieńkowski P, Żebry-Stopa A., Golusiński W. The physiotherapy programme in head and neck oncology. Case presentation. International Federation of Head and Neck Oncologic Societies. Current concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, October 13 – 14, 2008, Warsaw. Program and Presentations, p 42;
 • Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A, Golusiński W.: Estimation of long lasting influence of myofascial release techniques on the esophagus pressure for patients after total laryngectomy. 3rd European Conference on Head and neck Oncology, 8-10 May 2008 Zagreb, Abstract book, p.61;
 • S. Marszałek: Zastosowanie rozciągających technik mięśniowo-powięziowych w zmniejszaniu ryzyka kontuzji i przeciążeń w sporcie. W: Konferencja trenerów dyscyplin zimowych,13-15.05.2008, Spała. Zakres i tematyka referatów wiodących.. Centralny Ośrodek Spotu i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa 2008 r.;
 • Marszałek S: The Application of manual myofascial release techniques in treatment of muscle tension dysphonia. Nowiny Lekarskie, Supl. I 2008, s. 59;
 • Marszałek S., Golusiński W., Kordylewska M.: Ocena programu fizjoterapii we wczesnym okresie po operacji całkowitego usunięcia krtani. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź Streszczenia, s. 160;
 • Golusiński W., Murawa P., Kordylewska M., Pieńkowski P., Pazdrowski J., Wegner A., Marszałek S.: Rekonstrukcja części szyjnej przełyku technika „gastic pull-up” w przebiegu wznowy raka krtani, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź, Streszczenia, s. 98;
 • Żebryk-Stopa A., Marszałek S.: Szkolenie technik emisji głosu i postępowanie w dysfoniach z punktu widzenia logopedycznego i fizjoterapeutycznego. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2007,6, supl. 1, s. 72-76;
 • Marszałek S., Golusiński W. Żebryk-Stopa A.: Ocena zastosowania technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegu całkowitego usunięcia krtani. W: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 19-21.10.2007, Wrocław, Streszczenia;
 • Marszałek S., Golusiński W.: Zastosowanie technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego u chorych po operacjach w obrębie szyi i górnego otworu klatki piersiowej. W: Barinow-Wojewódzki A. (red.):  „Nienowotworowe choroby układu oddechowego”, Monografia nr 380, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2007, s. 98-108;
 • Marszałek S., Golusiński W.: Możliwości zastosowania technik mięśniowo-powięziowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani. XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii, 7-9 czerwca 2007, Lublin, Streszczenia;
 • Marszałek S., Golusiński W.: Propozycja zastosowania technik manualnych w terapii blizn pooperacyjnych u chorych po całkowitym usunięciu krtani – doniesienie wstępne. XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii, 7-9 czerwca 2007, Lublin, Streszczenia;
 • Marszałek S.: Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni w onkologicznej rehabilitacji laryngologicznej. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, 2006.06.15 r.;
 • Barinow-Wojewódzki A., Marszałek S., Rychlewski T.: Rehabilitacja w onkologii na przykładzie usprawniania laryngektomowanych z powodu raka krtani. W: Barinow-Wojewódzki A. (red.):  „Aktualne postępy w rehabilitacji medycznej”, Monografia nr 370, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2006, s. 41-50;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Assessment of efficiency of physiotherapy programme for patients following total laryngectomy. Otorinolaryngologie a foniatrie, June 2006, Vol. 55, s. 44., Book of abstracts, 3rd Word Congress of International Federation of Head & Neck Oncologic Societies, Prague, 27.06 – 1.07.2006;
 • Marszałek S., Dworak L.B., Golusiński W.: Porównanie stanu funkcjonalnego odcinka szyjnego kręgosłupa na podstawie zakresów ruchu i sił mięśniowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani i u osób zdrowych. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwiec 2006, Poznań, Streszczenia, s. 104;
 • Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.: Wpływ manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani. W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwiec 2006, Poznań, Streszczenia, str. 32;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M.: Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani. Fizjoterapia Polska 2005, Vol. 5, nr 4, s. 381-389;
 • Marszałek S., Żebryk–Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A.:  Ocena wpływu manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani. W: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 12-14.05.2005, Streszczenia referatów, str. 41;
 • Rakowski A., Marszałek S.: Okostna krętarza większego jako dostęp do aferencji w terapii zaburzeń czynności narządu ruchu. W: Sympozjum naukowe „Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Życie bez bólu”, 8-9 kwiecień 2005, Streszczenia.
 • Barinow-Wojewódzki A., Marszałek S. Rychlewski T.: Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Skrypt nr 147, 2005 r.;
 • Marszałek S., Minczykowski A., Golusiński. W.: „Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan wytrzymałości aerobowej chorych po całkowitym usunięciu krtani. Otolaryngologia Polska, 2005, T.59, nr 1, s. 49–54;
 • Marszałek S. Profilaktyka i autoterapia w uprawianiu joggingu. W: Biernacki J., Niedziółka A., Marszałek S.  Fitness, jogging. Poradnik dla instruktorów rekreacji ruchowej. TKKF ZG, Warszawa 2004 r.;
 • Film wideo: Szmeja Z., Pruszewicz A., Kruk-Zagajewska A., Kraśny J., Żebryk-Stopa A., Kuśnierkiewicz M., Marszałek S.: Poradnik dla osób po operacji całkowitego usunięcia krtani. Stowarzyszenie na rzecz osób po operacjach onkologicznych w zakresie głowy i szyi „ Pomoc dla życia,” Poznań 1999 r.;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Ocena techniki rozciągającej mięśnie okolicy szyi i barków w rehabilitacji chorych po całkowitym usunięciu krtani.  Otolar. Pol. 2004, T. 58, nr 3, s. 485-491;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji ruchowej laryngektomowanych na podstawie oceny sił mięśniowych i zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa. – Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2003 Vol. 8 suppl. 2, s. 312. Abstracts submitted for the Conference “Current Achievements in Oncology”. November 6th-8th, 2003, Poznań, Poland;
 • Marszałek S., Golusinski W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M. „Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani”.  W: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, „Fizjoterapia wobec medycyny XXI wieku”, 10-12.10.03  Łodź, s. 59-60;
 • Marszałek S., Golusinski W. , Dworak L B.  Ocena zakresu ruchów i siły mięśniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Otolaryngologia Polska, 2003, tom LVII, nr 5, s. 649-655;
 • Jabłońska M., Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: 2003, Struktura sprawności motorycznej sprinterów (doniesienie z badań). W: R. Strzelczyk, K. Karpowicz (red.) Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych, Poznań 24 maja 2001r., AWF Poznań, s. 331-336;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na jakość życia chorych po całkowitym usunięciu krtani. W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Białystok-Mikołajki, 13-16 VI 2002. Streszcz. referatów. Białystok, 2002, s. 127-128;
 • Marszałek S. Szapowałow N.: Sauna – wpływ na funkcje organizmu i sposób stosowania. Medycyna Manualna, 2002, Tom IV, nr 1,2;
 • Jabłońska M., Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: Zmiany struktury sprawności motorycznej sprinterów w rocznym cyklu treningowym, Mroczyński Z., Prusik K., Ratkowski W. (red.) Lekkoatletyka w teorii i praktyce, Gdańsk 2001, s. 217-221.
 • Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: Struktura sprawności motorycznej lekkoatletycznych grup treningowych., W. Migasiewicz J., Zatoń K. (red.)  Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole, Wrocław 2001, s. 55-60;
 • Kusy K., Biernacki J., Marszałek S.:  Okresowa kontrola zmian w strukturze sprawności fizycznej lekkoatletów za pomocą testu Eurofit na przykładzie sprinterów i sprinterek. W. Migasiewicz J., Zatoń K. (red.)  Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole, Wrocław 2001, s. 41-46;
 • Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B., Kuśnierkiewicz M.: Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej laryngektomowanych na podstawie pomiarów siły mięśniowej i zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa. W: IX Międzynarodowe Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”. Szczecin, 7-9 VI 2001, s. 139.

Wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji, sympozjów i kongresów naukowych dr Sławomir Marszałek:

 • I Konferencja Rak piersi u młodych kobiet. Poznań, 17.02.2020. Referat: Sławomir Marszałek,  Maciej Górecki: Rola wysiłku fizycznego w trakcie choroby nowotworowej ;
 • LXVII Kurs Pedagogiki Wokalnej. Duszniki Zdrój, 10-12.02.2020. Warsztat praktyczny: Sławomir Marszałek: Postępowanie osteopatyczne i fizjoterapeutyczne u osób narażonych na nadmierny wysiłek głosowy;
 • XXVI Konferencja Naukowa „Wybrane Problemy Wokalistyki”, Duszniki-Zdrój, 10 – 15.02.2020. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego i osteopatycznego w chorobach zawodowych narządu głosu;
 • Ogólnopolska Konferencja „Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu”. Toruń, 18-19.10.2019, Udział w obradach okrągłego stołu oraz referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Osteopatyczne podejście do urazów sportowych kolana;
 • Sympozjum Laryngeal Surgery Workshop, Poznań, 4-5.12.2019. Referat: Sławomir Marszałek: The role of physiotherapy treatment in laryngectomized patients;
 • VI Międzynarodowe Seminaria Naukowe MIX SINGING. Gliwice, 15-17.11.2019. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Rola tkanki łącznej i struktur mięśniowo-powięziowych w dysfunkcjach narządu ruchu i głosu u uczniów.Współpraca nauczyciela śpiewu i fizjoterapeuty/osteopaty;
 • VI Międzynarodowe Seminaria Naukowe MIX SINGING. Gliwice, 15-17.11.2019. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Manualne postępowanie osteopatyczne u osób narażonych na nadmierny wysiłek głosowy. Praktyczne zastosowania w autoterapii;
 • Konferencja FIZJOTERAPIA W NAUCE, PROFILAKTYCE I TERAPII. Gdańsk, 7,8.06.19. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Zjawisko konwergencji w postępowaniu fizjoterapeutycznym związanym z tzw. napięciowymi bólami głowy;
 • Konferencja prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi promująca Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Warszawa 16.09.2019. Referat: Sławomir Marszałek: Życie po leczeniu: droga powrotu do zdrowia przy wsparciu fizjoterapeuty;
 • Sympozjum dla pacjentek dotyczący zdrowia kobiet. Szpital Św. Wojciecha. Poznań, 25.05.19 Referat: Sławomir Marszałek: Zaburzenia czynności mięśni dna miednicy okiem fizjoterapeuty i osteopaty;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Targów Expo 13. Poznań Półmaraton 13.04.2019, Poznań. Wykład: Sławomir Marszałek: Bieganie a choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn dolnych. Fakty i mity;
 • III Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Poznań, 11-13.04.2019. Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii” Referat: Wojciech Golusiński, Sławomir Marszałek, Dominika Kozłowska: Rola fizjoterapii i onkologopedii w otolaryngologii – wprowadzenie;
 • III Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Poznań, 11-13.04.2019. Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii” Referat: Sławomir Marszałek, Teresa Piechowiak: Rola struktur mięśniowo-powięziowych w szyjnych zawrotach głowy;
 • III Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Poznań, 11-13.04.2019. Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii” Referat: Sławomir Marszałek, Piotr Pieńkowski: Porażenia i niedowład nerwu twarzowego po operacyjnym po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • III Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Poznań, 11-13.04.2019. Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii” Warsztat: Sławomir Marszałek, Maciej Górecki: Manualne techniki mięśniowo-powięziowe oraz stymulacja nerwowo-mięśniowa u chorych z zaburzeniami nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • The Occupational Voice Symposium, Londyn, 26- 27.03.2019. University College London. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Influence of Osteopathic Myofascial Techniques on Normalization of the Voice Organ in Patients with Professional Dysphonia;
 • Konferencja – II Spotkanie Ekspertów, Poznań, 10.12.2018. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Bieganie a choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn dolnych. Fakty i mity;
 • Kurs szkoleniowy Profilaktyka zaburzeń głosu u profesjonalistów: aktorów, śpiewaków, dziennikarzy i prezenterów…Doskonalenie technik emisji głosu – ćwiczenia praktyczne” Łódź, 19.10.18. Referat z warsztatem: Diagnostyka i terapia osteopatyczna dysfunkcji narządu głosu z uwzględnieniem ćwiczeń głębokiej stabilizacji mięśniowej;
 • Gorzowski Festiwalu Nauki, Gorzów Wielkopolski, 18.10.2018 r. Referat: Sławomir Marszałek: Fizjoterapia na Dachu Świata – pomoc fizjoterapeutyczna w Nepalu;
 • XIV Konferencja Naukowo-Warsztatowa PTMM, Ciechocinek, 12-14.10.2018. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Zastosowanie Technik Osteopatycznych I Terapii Manualnej W Dysfunkcjach Narządu Głosu;
 • Kongres Physio UPdate. Fizjoterapia neurologiczna i onkologiczna” Warszawa, 06.10.2018. Referat i warsztat: Sławomir Marszałek, Maciej Górecki: Zastosowanie technik PNF u chorych po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • Konferencja w ramach VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Poznań, 17.09.2018. Referat: Krzysztof Suterski, Sławomir Marszałek: Rola organizacji pacjenckich w poprawie jakości życia chorych na nowotwory głowy i szyi;
 • Konferencja w ramach VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Poznań, 21.09.2018. Referat: Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne i onkologopedyczne u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi;
 • Konferencja „Magis in medicinae”, Poznań, 2018.05.18. Referat: Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapii w onkologii. Jej znaczenie profilaktyczne oraz terapeutyczne;
 • Międzynarodowa konferencja „15 Lat osteopatii w Polsce” Sosnowiec 20.04.18. Referat: Sławomir Marszałek: Zjawisko konwergencji w postępowaniu osteopatycznym związanym z tzw. napięciowymi bólami głowy;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Zimowego Ultramartonu Karkonowskiego, Karpacz, 09.03.2018. Wykład: Sławomir Marszałek: Bieg po zdrowie? Co robić, aby utrzymać ten kierunek w aspekcie układu krążenia i układu ruchu;
 • Konferencja Rhinoforum, Warszawa, 30.11-2.12.2017. Referat: Sławomir Marszałek: Rehabilitacja chorych z rakiem twarzy;
 • Konferencja Granice kompetencji neurochirurga i fizjoterapeuty/osteopaty. Poznań. 25.11.2017. Referat: Sławomir Marszałek: Terapia bólów kręgosłupa – evidence based medicine;
 • Konferencja – I Spotkanie Ekspertów, Poznań, 21.10.2017. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Dysfunkcje barku i Kończyny górnej w codziennej praktyce osteopatycznej;
 • Kurs Szkoleniowy: Profilaktyka zaburzeń głosu u profesjonalistów: aktorów, śpiewaków, dziennikarzy i prezenterów…Doskonalenie technik emisji głosu – ćwiczenia praktyczne” w dniu 20.10.17 w Łodzi. Referat z warsztatem: Sławomir Marszałek: Diagnostyka i terapia osteopatyczna dysfunkcji narządu głosu;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Sesja „Fizjoterapia w Otolaryngologii” Referat: Wojciech Golusiński, Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapii w otolaryngologii – wprowadzenie;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Sesja „Fizjoterapia w Otolaryngologii” Referat: Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne i osteopatyczne w tzw. napięciowych bólach głowy;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Sesja „Fizjoterapia w Otolaryngologii” Referat i warsztat praktczny: Tomasz Senderek, Sławomir Marszałek: Wspomaganie procesu fizjoterapii przez aplikacje kinesiology-taping u chorych z porażeniem nerwu twarzowego;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Sesja „Fizjoterapia w Otolaryngologii”. Warsztat praktyczny: Sławomir Marszałek: Manualne techniki mięśniowo-powięziowe stosowane u chorych po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Sesja „Fizjoterapia w Otolaryngologii”. Warsztat praktyczny: Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapeuty/osteopaty oraz neurologopedy w terapii chorób narządu głosu;
 • II Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Otolaryngologii” Kołobrzeg, 14-16.09.2017. Referat: Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • Gorzowski Festiwalu Nauki, Gorzów Wielkopolski, 17.10.2017. Referat: Sławomir Marszałek: Czy rozciągamy tylko mięśnie, czy może także przy okazji inne ważne struktury tkankowe? Objaśnienie i pokaz praktyczny;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Zimowego Ultramartonu Karkonowskiego, Karpacz, 10.03.2017. Wykład: Sławomir Marszałek: Lepiej biegać po górach czy po płaskim asfalcie? Wpływ na układ mięśniowo-więzadłowo-szkieletowy oraz na ducha;
 • Kurso-konferencja Wielkopolskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Września, 17.12.2016. Wykład: Sławomir Marszałek: Rola tkanki łącznej w optymalizacji treningu w lekkiej atletyce;
 • Spotkanie edukacyjne podczas Półmaratonu Warta Chalange, Poznań. 19.11.2016. Wykład: Sławomir Marszałek: O czym biegacz wiedzieć powinien?;
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Problemy narządu ruchu – aspekty laboratoryjne. Szamotuły 27-28.10. 2016. Referat: Sławomir Marszałek: Dysfunkcje narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mięśniowo-powięziowo-więzadłowych;
 • VII Międzynarodowa Konferencja PTTMMH. Bóle i Inne Objawy Chorobowe Odczuwane w Obrębie Głowy, Twarzy, Połączenia Głowowo-Szyjnego: Epidemiologia, Patogeneza, Diagnostyka, Terapia. Batorowo k. Poznania, 1-2 kwietnia 2016. Referat oraz warsztat: Sławomir Marszałek: Napięciowe bóle głowy jako skutek zaburzenia czynności tkanek miękkich oraz struktur nerwowych w obrębie połączenia czaszkowo-kręgosłupowego;
 • Konferencja z okazji „Dnia Zdrowia i Sportu na UAM”. Poznań, 21.11.2015. Referat na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Czy zdrowo jest się męczyć czy lepiej błogo odpoczywać? Istotne aspekty aktywności fizycznej;
 • 4th International Fascia Research Congress. Waszyngton D.C. USA. 18-20.09.2015. Plakat: Marszałek Sławomir , Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Malińska J., Golusiński W, Śliwińska-Kowalska M.: Influence of manual myofascial techniques on normalization of the voice organ in patients with professional dysphonia. Praca zdobyła pierwszą nagrodę za najlepszy poster na kongresie;
 • 4th International Fascia Research Congress. Waszyngton D.C. USA. 18-20.09.2015. Plakat: Marszałek Sławomir, Pieńkowski P., Golusinski P., Pazdrowski J., Szewczyk M., Łuczewski Ł., Szybiak B., Golusiński W.: Evaluation of manual myofascial release techniques in head and neck cancer patients with trismus following extensive surgical treatment. Na wniosek przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu, prof. Thomasa FINDLEY’a poster został udostępniony w celu jego zaprezentowania na konferencji: “Fascia, acupuncture and oncology”, 14.11.2015 na Harvard Medical School w Bostonie;
 • XVII Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii”, Wisła, 25 – 27.05.2017r. Referat: Sławomir Marszałek, Dominika Kozłowska: Oczekiwania dobrej jakości życia u chorych z nowotworami jamy ustnej;
 • XVII Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii”, Wisła, 25 – 27.05.2017r. Referat: Sławomir Marszałek, M. Szewczyk, P. Pieńkowski, J. Pazdrowski, W. Golusiński: Ocena siły języka u chorych po leczeniu onkologicznym w obrębie jamy ustnej;
 • XVII Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii”, Wisła, 25 – 27.05.2017r. Referat: M. Górecki, Sławomir Marszałek, J. Doś, O. Ozga Majchrzak, W. Golusiński: Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z zaburzeniem czynności nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Targów Expo Poznań Półmaraton 16.04.2016, Poznań. Wykład: Sławomir Marszałek: Jak unikać ostrych urazów i przeciążeń w bieganiu. Czy rozciąganie jest panaceum na wszystko?;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Targów Expo 15 Poznań Maraton 10.10.2015, Poznań. Wykład: Sławomir Marszałek, Wojciech Golusiński, Piotr Pieńkowski: Rola aktywności fizycznej w ograniczaniu ryzyka zachorowania na nowotwory. Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi;
 • XII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa  OTORYNOLARYNGOLOGIA, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego. Łódź, 5-6.03.2015. Wykład na zaproszenie z warsztatem: Sławomir Marszałek: Techniki mięśniowo-powięziowe w terapii chorób narządu głosu;
 • Konferencja naukowa: „Nowotwory głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym”. Leszno, 18.11.2014. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Rehabilitacja i problem jakość życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi;
 • Konferencja naukowa: „Nowotwory głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym”. Piła, 23.09.2014. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Rehabilitacja i problem jakość życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi;
 • Konferencja naukowa: IV Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją – „Aktualności w neuropsychologii i neurologopedii w rehabilitacji. Piaski k. Gostynia, 24.09.2014. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Postępowanie fizjoterapeutyczne po tracheotomii oraz u pacjentów z dysfagią;
 • XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Gdańsk, 3-6.09.2014. Referat: Sławomir Marszałek, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Anna Wegner, Bartosz Szybiak, Mateusz Szewczyk, Łukasz Łuczewski, Wojciech Golusiński: Ocena zastosowania manualnych technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego u chorych ze szczękościskiem po operacjach w rejonie głowy i szyi;
 • V Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii. Ustroń, 16-17.05.2014. Referat: Sławomir Marszałek, Maciej Górecki, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Anna Wegner, Wojciech Golusiński: Zastosowanie technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego u chorych ze szczękościskiem po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi;
 • VII Ogólnopolska Konferencja „Medycyna Sportowa”. Poznań, 29.03.2014. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Wybrane zaburzenia strukturalne i czynnościowe stawu barkowego w siatkówce na przykładzie konsultacji osteopatycznych zawodników kadry narodowej. Propozycja terapii osteopatycznej;
 • Medyczny Poznań (cykl bezpłatnych warsztatów, wykładów i szkoleń propagujących ciekawe trendy we wszystkich odmianach współczesnej fizjoterapii, masażu i kosmetologii). Poznań, 24.10.2013. Wykład z warsztatem: Sławomir Marszałek: Dysfunkcje i terapia stawu barkowego na podstawie doświadczeń z konsultacji osteopatycznych zawodników kadry narodowej w piłce siatkowej;
 • Debata środowiska naukowego i dziennikarskiego organizowana przez Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk nt.: 2013 – rokiem walki z nowotworami głowy i szyi. OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI, Siedziba PAN w Warszawie, 08.04.2013. Referat: Sławomir Marszałek: Rehabilitacja i problem jakości życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi;
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Medycyna Sportowa’. Poznań, 1-2.03.2013.Referat: Sławomir Marszałek: Elastyczność mięśniowo-powięziowa a wynik sportowy w lekkiej atletyce;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek onkologicznych „Pielęgniarstwo onkologiczne – profesjonalizm i wsparcie w terapii”. Trzebaw k. Poznania, 29.11-01.12.2012. Referat: Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Piotr Pieńkowski, Paweł Golusiński, Jakub Pazdrowski, Łukasz Łuczewski, Wojciech Golusiński: Rola fizjoterapii u chorych po zabiegach onkologicznych w rejonie głowy i szyi;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej”. Poznań, 15-16.11.12. Referat: Maria Szymczak, Marian Majchrzycki, Wanda Stryła, Sławomir Marszałek: Model usprawniania pacjentów z zespołem tarcia pasma biodrowo-piszczelowego;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej”. Poznań, 15-16.11.2012. Referat: Ewa Niebudek-Bogusz, Sławomir Marszałek, Ewelina Woźnicka, Joanna Malińska, Golusiński: Zastosowanie technik osteopatycznych w diagnostyce i terapii dysfonii hyperfunkcjonalnych;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej”. Poznań, 15-16.11.2012. Referat: Sławomir Marszałek, Agnieszka Pawlak , Marian Majchrzycki , Wojciech Golusiński: Manualny drenaż limfatyczny u chorych po zabiegach na układzie chłonnym szyi;
 • Konferencja Edukacyjna podczas Targów Expo 12 Poznań Maraton. Poznań, 13.10.2012. Wykład: Sławomir Marszałek: Rola autoterapii w rozciąganiu i mobilizacjach tkanek miękkich(m.in. mięśni i powięzi) jako sposobu zapobiegania oraz leczenia głównych przeciążeń w biegach długich;
 • III Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 10-13.10.2012. sesja: Rehabilitacja w onkologii. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w rehabilitacji onkologicznej;
 • Konferencja Medyczna „Ortopedia i Terapia Manualna w Sporcie”. Poznań, 5-6.10.2012, http://www.orthocup.pl/ (członek komitetu naukowego). Referat: Sławomir Marszałek, Tomasz Senderek: Terapia osteopatyczna z w wspomagana kinesiology-tapingiem w stanach przeciążeniowych w obrębie stóp i goleni u biegaczy;
 • XIII Sesja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu “Październik miesiąc profilaktyki raka piersi. Operacje odtwórcze – element skojarzonego leczenia raka piersi. Poznań, 10.2012. Referat: Marta Liszka, Sławomir Marszałek,  Janusz Wasiewicz, Krystyna, Jasiecka -Kałek, Katarzyna Hojan: Fizjoterapia pacjentek po mastektomii. Przygotowanie do zabiegu rekonstrukcji piersi;
 • XX Międzynarodowe Targi REHBABILITACJA, Konferencja: „Postępy rehabilitacji onkologicznej”. Łódź. 20-21.09.2012. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Problemy rehabilitacji chorych na nowotwory głowy i szyi;
 • XX Międzynarodowe Targi REHBABILITACJA, Konferencja: „Postępy rehabilitacji onkologicznej” . Łódź. 20-21.09.2012. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w rehabilitacji onkologicznej;
 • XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Bydgoszcz, 13-15.09.2012. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Nowoczesne metody fizjoterapii w ograniczeniach ruchomości stawowej i tkankowej po leczeniu onkologicznym;
 • XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Gdańsk, 5-8.09.2012. Plakat: J. Pazdrowski, Ł. Łuczewski, T. Synowiec, P. Golusiński, P. Pieńkowski, B. Szybiak, E. Majchrzak, M. Sówka, M. Szewczyk, S. Marszałek, P. Chęciński, W. Golusiński: Chirurgia rekonstrukcyjna z zastosowaniem płata udowego ALT u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi;
 • XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Gdańsk, 5-8.09.2012. Plakat: S. Marszałek, Ł. Łuczewski, J. Pazdrowski, T. Synowiec, P. Golusiński, P. Pieńkowski, B. Szybiak, P. Chęciński, W. Golusiński: Funkcjonalna fizjoterapia chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi po zabiegach rekonstrukcyjnych z zastosowaniem wolnego płata ALT;
 • III Fascia Research Congress. Vancouver, 28-30.03.2012. Plakat: Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Joanna Henzel, Wojciech Golusiński: “Assessment of the application of manual myofascial techniques in neck cancer patients with ultrasonographic examination” (Praca otrzymała 2 nagrodę w kategorii: “Most clinically relevant abstract”. Była ona oceniana przez 7 recenzentów spośród ponad 130 zgłoszonych na kongres prac);
 • 5th European Conference on Head and Neck Oncology. 18-21 April 2012 in Poznań, Poland.Plakat: Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Joanna Henzel, Wojciech Golusiński: The ultrasonographic examination of the application of osteopathic manual myofascial techniques in neck cancer patients;
 • IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA”. Łódź, 8-9.03.2012. Referat: Anna Żebryk-Stopa i Sławomir Marszałek: Zastosowanie manualnych technik osteopatycznych w terapii dysfonii i dysfagii;
 • XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE. Łódź, 17-19.2011. Referat:  Marszałek S.: Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w fizjoterapii onkologicznej. The application of manual therapy and osteopathic treatment in oncology physiotherapy;
 • XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE. Łódź, 17-19.11.2011. Referat:  Marszałek S., Kordylewska M., Golusiński W.: Wykorzystanie badań ultrasonograficznych do oceny skuteczności manualnych technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi;
 • III Międzynarodowy Kurs „Chirurgia szyi i krtani” Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, 16–18.11.2011. Wykład: Sławomir Marszałek: Fizjoterapia po operacjach onkologicznych w obrębie szyi;
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych pt.: „Nowoczesne metody leczenia, diagnostyki i pielęgnowania a jakość życia pacjentów onkologicznych”. Poznań, 9.11.2011. Referat: Sławomir Marszałek: Usprawnienia chorych po operacjach guzów gruczołów ślinowych;
 • Konferencja: Problemy naczyniowe w praktyce lekarza rodzinnego. Polska Akademia Nauk. Poznań, 22.10.2011. Referat: Sławomir Marszałek, Krystyna Jasiecka-Kałek, Owidia Ozga-Majchrzak, Marta Liszka, Dorota Horyńska-Kęstowicz, Anna Pochylska: Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa – standardy postępowania;
 • XII Sesja Naukowo-Szkoleniowa  RAK PIERSI – WIELOGŁOWA HYDRA?  Poznań, 6.10.2011. Referat: Krystyna Jasiecka-Kałek , Katarzyna Hojan, Sławomir Marszałek, Owidia Ozga-Majchrzak, Marta Liszka: Współczesne kierunki w rehabilitacji chorych na raka piersi;
 • Onkologia w otolaryngologii. XIV Sympozjum. Warszawa, 22-24.09.2011. Referat: Kordylewska M., Marszalek S., Golusiński W.: Wykorzystanie badania ultrasonograficznego do oceny układu mięśniowo-powięziowego szyi u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • III Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej. Ustroń, 06-07.05.2011. Referat: Marszałek S., Kordylewska M., Henzel J., Golusiński W.: Ocena zastosowania manualnych technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi z wykorzystaniem badań ultrasonograficznych;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym  „Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem  ruchu”;
  Poznań – Sierosław, 11-12.03.2011. Referat: Sławomir Marszałek, Joanna Malińska, Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz: Zastosowanie terapii osteopatycznej u pacjentów z dysfonią zawodową;
 • IV Konferencja “Medycyna Sportowa”. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 5.03.2011. Wykład: S. Marszałek: Terapia osteopatyczna i manualna zaburzeń czynności tkanek miękkich związanych z bliznami w medycynie sportowej;
 • Ogólnopolska Konferencja – Warsztaty „Współczesna  fizjoterapia w nowotworach głowy i szyi”. Poznań, 21.01.2011. Wielkopolskie Centrum Onkologii. Wykład:  Sławomir Marszałek: Zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych w fizjoterapii onkologicznej w rejonie głowy i szyi;
 • Konferencja Forum Fizjoterapii 2010. Nowe trendy w fizjoterapii. Poznań, 20.11.2010. Referat: Marszałek S.: Rola osteopaty we współpracy z neurochirurgiem;
 • Konferencja Forum Fizjoterapii 2010. Nowe trendy w fizjoterapii. Poznań, 20.11.2010. Referat: Sławomir Marszałek, Paweł Büttner, Marcin Hoffmann: Rola osteopatii w stomatologii;
 • Konferencja Vertigo „Zawroty głowy i szumy uszne – problem interdyscyplinarny. Spojrzenie laryngologa, neurologa i fizjoterapeuty”. Poznań, 23.10.2010. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Rola fizjoterapeuty i osteopaty w terapii szumów usznych i zawrotów głowy pochodzenia szyjnego;
 • Konferencja Doszkoleniowa Trenerów Lekkoatletyki AZS. Poznań, 15-17.10.2010. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek: Rola tkanek miękkich w powstawaniu przeciążeń oraz w procesie ich leczenia;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego. Neurochirurgia Polska u progu drugiej dekady trzeciego tysiąclecia. Toruń, 09.10.2010. Wykład na zaproszenie: Marszałek S. Skrzypek D. Rola osteopaty we współpracy z neurochirurgiem;
 • XX Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE. Sesja: Okluzja – diagnostyka i leczenie. Poznań, 23-25.09.2010. Wykład na zaproszenie: Sławomir Marszałek, Paweł Büttner, Marcin Hoffmann: Rola fizjoterapeuty, osteopaty we współpracy z lekarzem dentystą;
 • XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Warszawa, 9-12.06.2010. Plakat: Marszałek S., Kordylewska M., Golusiński W.: Ultrasonograficzna ocena manualnej mobilizacji tkanek miękkich u chorych po zabiegach onkologicznych na szyi;
 • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu. Poznań, 6-7.05.2010. Referat: Büttner P., Marszałek S., Hoffmann M.: Znaczenie tkanek miękkich w dysfunkcji narządu żucia;
 • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu. Poznań, 6-7.05.2010. Referat: Marszałek S., Wójcik A., Pyszora A., Senderek T., Majchrzycki M.: Rola terapii tkanek miękkich w fizjoterapii i osteopatii onkologicznej;
 • Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED 2010, Konferencja z cyklu „Promocja Polskiej Rehabilitacji – Postępy rehabilitacji onkologicznej”. Poznań, 10-12.03.2010. Wykład: S. Marszałek, J. Ciechomski: Nowe formy postępowania fizjoterapeutycznego po mastektomii. Rola struktur powięziowych oraz manualnych technik mięśniowo-powięziowych;
 • Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED 2010, Konferencja z cyklu „Promocja Polskiej Rehabilitacji – Postępy rehabilitacji onkologicznej”. Poznań, 10-12.03.2010. Wykład: S. Marszałek: Funkcjonalna fizjoterapia po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi;
 • Otwarte zebranie naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Poznań, 16.12.09. Referat: S. Marszałek: Ocena zastosowania manualnego drenażu limfatycznego u chorych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi;
 • Second International Fascia Research Congress. Basic Science and Implication for Conventional and Complementary Health Care. Amsterdam, 26-30.10.2009. Referat: Sławomir Marszałek, Anna Żebryk-Stopa, Jacek Kraśny, Bożena Wiskirska-Woźnica, Wojciech Golusiński: Influence of myofascial release techniques on oesophageal pressure in laryngectomized patients http://www.fasciacongress.org/2009/abstract_pdf/J_117%20Marszalek%20Influence%20of%20myofascial%20release%20techniques.pdf;
 • I Międzynarodowy Kongres Osteopatia a współczesna medycyna. Rola, znaczenie i miejsce medycyny osteoptycznej wśród nauk medycznych. Toruń, 17-18.10.2009. Referat: Marszałek S: Rola osteopaty w terapii zawrotów głowy pochodzenia szyjnego;
 • I Międzynarodowy Kongres Osteopatia a współczesna medycyna. Rola, znaczenie i miejsce medycyny osteopatycznej wśród nauk medycznych. Toruń, 17-18.10.2009. Referat: Marszałek S.: Ocena wpływu osteopatycznych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • Forum Ekspertów Vertigoforum (Przewodniczący Prof. Waldemar Narożny, Prof. Antoni Prusiński). Warszawa 16.05.2009. Referat: S. Marszałek: Rola fizjoterapeuty i osteopaty w terapii zawrotów głowy pochodzenia szyjnego;
 • XIII Sympozjum “Onkologia w otorynolaryngologii”. Katowice, 24-26.09.2009. Referat: Sławomir Marszałek, Magdalena Kordylewska, Piotr Pieńkowski, Wojciech Golusiński, Michał Motyka: Ocena zastosowania manualnego drenażu limfatycznego u chorych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi;
 • Konferencja edukacyjna z okazji Jubileuszu XV-lecia działalności Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego „Amazonka”: „Rehabilitacja psychofizyczna kobiet z rakiem piersi”. Leszno, 26.06.09. Referat: Jasiecka-Kałek K., Marszałek S.: Wczesna rehabilitacja pacjentów po usunięciu węzłów chłonnych dołu pachowego;
 • I Międzynarodowy Kongres Traumatologii Sportowej i Artroskopii dla Europy Środkowo-Wschodniej. Sesja Fizjoterapeutyczna. Warszawa, 12-13.06.2009. http://www.congress2009.waw.pl/files/program_fiz.pdf. Referat: Sławomir Marszałek, Tomasz Senderek: Leczenie osteopatyczne i manualne zaburzeń czynności tkanek miękkich powstałych na skutek pooperacyjnych blizn w fizjoterapii sportowej;
 • I Międzynarodowy Kongres Traumatologii Sportowej i Artroskopii dla Europy Środkowo-Wschodniej. Sesja Fizjoterapeutyczna. Warszawa, 12-13.06.2009. http://www.congress2009.waw.pl/files/program_fiz.pdf. Referat: Tomasz Senderek, Sławomir Marszałek: Mechanizmy tensegracji w fizjoterapii sportowej;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym: „Integracja środowisk medycyny manualnej ze środowiskami medycyny klasycznej. Integracja środowisk terapii manualnej. Konieczności merytoryczne. Poznań – Sierosław, 28-30.11.2008. Referat: Marszałek S., Wójcik A., Godek P.: Rola osteopaty i terapeuty manualnego w leczeniu pacjentów onkologicznych; 
 • Konferencja “Laryngektomowany – jego niepełnosprawność”. Opole, 25.11.2008. Opole. Referat: Kordylewska M., Marszałek S.: Pacjent z rakiem krtani – od rozpoznania i leczenia do życia codziennego;
 • Konferencja “Laryngektomowany – jego niepełnosprawność”. Opole, 25.11.2008. Referat: Marszałek S., Kordylewska M.: Zastosowanie funkcjonalnej fizjoterapii u chorych po zabiegu całkowitego usunięcia krtani;
 • VIII Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu. Warszawa, 21-22.11.2008. Referat: Senderek T., Marszałek S., Śliwiński Z.: Nowe zastosowanie Kinesiology Tapingu;
 • Internationalen Symposium Kinesiologisches Taping by K-Active at the 27.September 2008 In the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt/Main. Referat: Senderek T. Marszałek S., Śliwinski Z.: Kinesiology Taping and Tensegrity Theory;
 • Sympozjum Prewencja i wczesne wykrywanie nowotworów. Konferencja „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Poznań, 5-7.11.2008. Referat: Marszałek S., Jasiecka-Kałek K., Liszka M., Hojan K., Horyńska-Kęstowicz D., Pochylska A., Czajkowski J.: Zastosowanie funkcjonalnej fizjoterapii w leczeniu i prewencji zaburzeń czynnościowych u pacjentek po mastektomii;
 • Konferencja „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 5-7.11.2008. Referat: Golusiński W, Murawa P., Kordylewska M., Wegner A., Pazdrowski J., Pieńkowski P., Marszałek S.: Rekonstrukcja części szyjnej przełyku techniką “gastric pull-up” w przebiegu wznowy raka krtani;
 • Konferencja „Jakość leczenia onkologicznego”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Poznań, 5-7.11.2008. Referat: Marszałek S., Liszka M., Hojan K., Kałek K.: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych Wielkopolskiego Centrum Onkologii;
 • International Federation of Head and Neck Oncologic Societies. Current concepts in Head and Neck Surgery and Oncology. Warsaw, October 13-14.2008. Referat: Golusiński W., Kordylewska M., Pazdrowski K., Pieńkowski P., Wegner A., Murawa P., Wasiewicz J., Marszałek S., Kuśnierkiewicz M.: Gastric pull-up after total laryngectomy and oesophagectomy in the patient with the recurrence of the hypopharynx cancer;
 • International Federation of Head and Neck Oncologic Societies. Current concepts in Head and Neck Surgery and Oncology. Warsaw, October 13-14.2008. Referat: Marszałek S., Kordylewska M., Pieńkowski P, Żebryk-Stopa A., Golusiński W.: The physiotherapy programm in head and neck oncology. Case presentation;
 • XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Łódź 4-7.06.2008. Referat: Marszałek S., Golusiński W., Kordylewska M.: Ocena programu fizjoterapii we wczesnym okresie po operacji całkowitego usunięcia krtani. 
 • XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Łódź, 4-7.06.2008. Referat: Golusiński W., Murawa P., Kordylewska M., Pieńkowski P., Pazdrowski J., Wegner A., Marszałek S.: Rekonstrukcja części szyjnej przełyku technika „gastic pull-up” w przebiegu wznowy raka krtani;
 • Konferencja trenerów dyscyplin zimowych. (w ramach przygotowań trenerów do Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010), Organizacja: Centralny Ośrodek Spotu i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spała, 13-15.05.2008. Wykład i pokaz praktyczny: S. Marszałek: Zastosowanie rozciągających technik mięśniowo-powięziowych w zmniejszaniu ryzyka kontuzji i przeciążeń w sporcie;
 • 3rd European Conference on Head and neck Oncology, 8-10 May 2008 Zagreb. Referat: Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.: Estimation of long lasting influence of myofascial release techniques on the esophagus pressure for patients after total laryngectomy;
 • XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów. Poznań, 08-10.05.2008. Warsztat: Marszałek S.: The Application of manual myofascial release techniques in treatment of muscle tension dysphonia;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna”. Poznań, 17-18.04.2008. Warsztat: S. Marszałek: Propozycja pracy z bliznami w bólach w obrębie narządu ruchu.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna”, Poznań, 17-18.04.2008. Referat: S. Marszałek: Zjawisko tensegracji w fizjoterapii;
 • Wielkopolska Kursokonferencja trenerów lekkiej atletyki Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jarocin, 11.11.2007. Wykład i pokaz praktyczny: S. Marszałek: Zastosowanie rozciągania w  zmniejszaniu ryzyka kontuzji u lekkoatletów;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna”. Poznań, 17-18.04.2008. Referat: Piotr Godek, Sławomir Marszałek, Agnieszka Wójcik: Miejsce terapii manualnej w onkologii. Kiedy? Komu? Dlaczego?;
 • Ogólnopolska Kursokonferencja trenerów lekkiej atletyki Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wałcz, 26.10.2007. Wykład: S. Marszałek: Zastosowanie rozciągania (technik mięśniowo-powięziowych) w  zmniejszaniu ryzyka kontuzji u lekkoatletów;
 • XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wrocław, 19-21.10.2007. Plakat: Marszałek S., Golusiński W. Żebryk-Stopa A.: Ocena zastosowania technik mięśniowo-powięziowych u chorych po zabiegu całkowitego usunięcia krtani;
 • V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otolaryngologia”. Łódź, 11-13.10.2007. Referat: Żebryk-Stopa A., Marszałek S.: Szkolenie technik emisji głosu i postępowanie w dysfoniach z punktu widzenia logopedycznego i fizjoterapeutycznego;
 • II Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. Lublin, 7-9.06. 2007. Referat: Marszałek S., Golusiński W.: Możliwości zastosowania technik mięśniowo-powięziowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • II Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. Lublin, 7-9.06. 2007. Referat: Marszałek S., Golusiński W.: Propozycja zastosowania technik manualnych w terapii blizn pooperacyjnych u chorych po całkowitym usunięciu krtani – doniesienie wstępne;
 • V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Kompleksowa terapia nienowotworowych chorób układu oddechowego” (leczenie, rehabilitacja, pielęgnacja). Ludwikowo k. Poznania, 8.12.2006. Referat: Marszałek S., Golusiński W.: Zastosowanie technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego u chorych po operacjach w obrębie szyi i górnego otworu klatki piersiowej;
 • 3rd Word Congress of International Federation of Head & Neck Oncologic Societies. Prague, 27.06-1.07.2006. Referat: Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Assessment of efficiency of physiotherapy programme for patients following total laryngectomy;
 • XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7-10.06.2006, Poznań, Plakat: Marszałek S., Dworak L.B., Golusiński W.: Porównanie stanu funkcjonalnego odcinka szyjnego kręgosłupa na podstawie zakresów ruchu i sił mięśniowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani i u osób zdrowych;
 • XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7-10.06.2006.: Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.: Wpływ manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Lądek Zdrój, 25-28.05.2006. Referat: Marszałek S.: Zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych w nauczaniu mowy przełykowej u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne postępy w rehabilitacji medycznej”. Ludwikowo k. Poznania, 9.12.2005. Referat: Barinow-Wojewódzki A., Marszałek S.: Rehabilitacja onkologiczna na przykładzie raka krtani;
 • XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Katowice, 12-14.05.2005. Referat: Marszałek S., Żebryk–Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A.: Ocena wpływu manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • Sympozjum naukowe „Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Życie bez bólu”. Zgorzelec, 8-9. 04.2005. Referat: Rakowski A., Marszałek S.: Okostna krętarza większego jako dostęp do aferencji w terapii zaburzeń czynności narządu ruchu;
 • VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Lubiatów, 28-30.05,2004. Referat: Marszałek S.: Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni w onkologicznej rehabilitacji laryngologicznej;
 • Conference „Current Achievements in Oncology”. Poznań, 6-8.11.2003. Plakat: Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.: Ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji ruchowej laryngektomowanych na podstawie oceny sił mięśniowych i zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa;
 • XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź, 10-12.10.2003. Plakat: Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M.: Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani. (praca zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy plakat);
 • X Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w Otorynolaryngologii”. Bydgoszcz, 15-17.05.2003. Referat: Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M.: Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej chorych po całkowitym usunięciu krtani.

Udział w konferencjach przed doktoratem:

 • XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Mikołajki, 13-16.06.2002. Referat: S. Marszałek, W. Golusiński, L.B. Dworak: Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na jakość życia chorych po całkowitym usunięciu krtani;
 • Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 29.09.01. Referat: Marszałek S., Golusiński W., Dworak L. B.: Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej u chorych po laryngektomii całkowitej;
 • Konferencja: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Poznań, 24.05.2001. Plakat: Jabłońska M., Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: Struktura sprawności motorycznej sprinterów (doniesienie z badań);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lekkoatletyka w teorii i praktyce”. Gdańsk, 18-19.05.2001. Referat: Jabłońska M.., Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: Zmiany struktury sprawności motorycznej sprinterów w rocznym cyklu treningowym;
 • IX Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w Otolaryngologii”. Szczecin, 7-9.06.2001. Plakat: Sławomir Marszałek, Wojciech Golusiński, Lechosław B. Dworak , Maria Kuśnierkiewicz: Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej laryngektomowanych na podstawie oceny siły mięśniowej i zakresu ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa;
 • V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Gdańsk, 15-16.10.1999. Film wideo: Szmeja Z., Pruszewicz A., Kruk-Zagajewska A., Kraśny J., Żebryk-Stopa A., Kuśnierkiewicz M., Marszałek S.: Poradnik dla osób po operacji całkowitego usunięcia krtani;
 • X Konferencja Naukowo-Metodyczna „Sport Pływacki i Lekkoatletyczny w Szkole”. Wrocław – Srebrna Góra, 17-19.04.1999. Organizator: Katedra Lekkiej Atletyki AWF Wrocław. Referat: Biernacki J., Kusy K., Marszałek S.: Struktura sprawności motorycznej lekkoatletycznych grup treningowych;
 • X Konferencja Naukowo-Metodyczna „Sport Pływacki i Lekkoatletyczny w Szkole”, Wrocław – Srebrna Góra, 17-19.04.1999. Organizator: Katedra Lekkiej Atletyki AWF Wrocław. Referat: Kusy K., Biernacki J., Marszałek S.: Okresowa kontrola zmian w strukturze sprawności fizycznej lekkoatletów za pomocą testu Eurofit na przykładzie sprinterów i sprinterek;
 • VII Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”. Poznań, 27.05.1999. Referat: Niedziółka A., Wylegalski S., Marszałek S.: Próba oceny wydolności tlenowej biegaczy długodystansowych;
 • VII Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”. Poznań, 27.05.1999. Referat: Marszałek S., Wylegalski S., Niedziółka A.: Próba oceny wydolności anaerobowej piłkarzy o zróżnicowanym przygotowaniu treningowym.