Metody terapii

Terapia manualna oraz jej wartościowe rozwinięcie – osteopatia – od samego początku były niezwykle istotne z punktu widzenia mojej praktyki terapeutycznej. Moim celem zawsze było i jest zrozumienie skomplikowanych mechanizmów przeciążania narządu ruchu człowieka oraz opracowanie skutecznych interdyscyplinarnych algorytmów terapii. Szkolenia podyplomowe, w których uczestniczyłem dotyczyły nie tylko pracy manualnej, terapii osteopatycznej ale także terapii neurologicznej oraz procesów uczenia i doskonalenia czynności motorycznych. Po ukończeniu pięcioletnich studiów osteopatii w roku 2009, nieustannie, kilka razy w roku, uczestniczę w specjalistycznych, również zagranicznych szkoleniach podyplomowych dla osteopatów – m.in. w zakresie terapii kręgosłupa, trzewnej, dysfunkcji uro-ginekologicznych, neurologicznych, laryngologicznych, foniatrycznych, onkologicznych czy sportowych.

Połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz doświadczenie kliniczne wykorzystuję przygotowując się do prowadzenia zajęć ze studentami na poznańskiej AWF oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Na przestrzeni lat dzieliłem i dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc takie przedmioty jak: lekka atletyka (szczególnie dla fizjoterapeutów), trening priopriocepcji, nauczanie ruchu, fizjoterapia w laryngologii, fizjoterapia w onkologii, terapia manualna, podstawy osteopatii, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe oraz fizjoterapia w sporcie. Systematycznie prowadzę zajęcia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie foniatrii i audiologii oraz laryngologii (terapia zaburzeń połykania, fonacji a także zaburzeń po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi), a w ramach szkoleń dla fizjoterapeutów – z zakresu terapii manualnej i osteopatii. Prowadzę także wykłady i szkolenia dla wokalistów i śpiewaków w zakresie terapii przeciążeń narządu głosu. We wszystkich szkoleniach przedstawiam najnowszą dostępną wiedzę naukową i praktyczną oraz swoje doświadczenie naukowe i terapeutyczne, związane z terapią zaburzeń mięśniowo-powięziowych u różnego rodzaju pacjentów. 

Zdobytą wiedzę kliniczną weryfikuję prowadząc badania naukowe, a wykorzystuję ją w codziennej pracy z pacjentami. Wyniki pracy badawczej publikuję w recenzowanych czasopismach naukowych i prezentuję je podczas krajowych/międzynarodowych sympozjów naukowych i zawodowych. Nieustannie dzielę się wiedzą, podczas prowadzenia zajęć ze studentami, osteopatami, fizjoterapeutami czy z lekarzami.

Prowadząc wieloletnią praktykę osteopatyczną i fizjoterapeutyczną, współpracuję z lekarzami wielu specjalności, którzy konsultują pacjentów po rozpoznaniu dysfunkcji, które nie są w zakresie moich kompetencji. To gwarantuje Państwu, że w przypadku moich wątpliwości, nigdy nie prowadzę uporczywej terapii i nie przedłużam ewentualnego właściwego rozpoznania choroby organicznej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję najnowsze dziedziny i metody terapeutyczne oraz diagnostyczne takie jak osteopatię (w tym  osteopatię uroginekologiczną, sportową), Manipulacje Powięziowe, terapie oparte o łańcuchy mięśniowe, PNF w neurologii i w ortopedii, suche igłowanie (Dry Needling) i igłoterapię, różnego rodzaju manualne techniki i metody rozluźniania mięśniowo-powięziowego i techniki stawowe oraz szereg innych metod, technik osteopatycznych, manualnych, fizjoterapeutycznych.