KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszałek z siedzibą w Szreniawie 62-052 przy ul. Maurycego Ravela 3. Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi polegającej na konsultacji fizjoterapeutycznej/ osteopatycznej, co wynika bezpośrednio z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia EU w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  1. Administratorem Państwa danych jest wyłącznie Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszałek, reprezentowany wyłącznie przez Sławomira Marszałka.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia konsultacji fizjoterapeutycznych i osteopatycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h w związku z motywem 35 oraz art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia EU w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego prowadzenia konsultacji fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.
  4. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzania konsultacji fizjoterapeutycznych i osteopatycznych, niemniej jednak jest dobrowolne. 
  5. Państwa dane osobowe nie mogą być przekazywane przez Administratora żadnym innym odbiorcom. 
  6. Jako administrator Państwa danych, Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszałek zapewnia prawo dostępu do Państwa danych możecie je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.