Dr Maciej Górecki

Jest jednym z 6 fizjoterapeutów w Wielkopolsce, który legitymuje się jednocześnie tytułem specjalisty fizjoterapii i doktora nauk o kulturze fizycznej. Swoje życie zawodowe związał głównie z tematyką fizjoterapii w onkologii. Od 12 lat pracuje w największym ośrodku onkologicznym w Poznaniu, gdzie szczegółowo poznał kliniczną specyfikę dolegliwości pacjentek i pacjentów oraz możliwości przeciwdziałania powikłaniom wynikającym z leczenia onkologicznego.

Swoim doświadczeniem praktycznym i teoretycznym dzieli się na licznych konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. Prowadzi przy tym interesujące i wartościowe badania naukowe z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych chorych leczonych onkologicznie.

Bierze aktywny udział w wielu projektach badawczych oraz profilaktycznych. W 2020 roku dr M Górecki został włączony do badania Preferable-Effect oceniającego wpływ ćwiczeń na zmęczenie i jakość życia u chorych na rozsianego raka piersi. Badanie to prowadzone jest przez badaczy w wielu krajach Europy oraz w Australii. W Polsce w program są zaangażowane dwie instytucje: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii. Dr Maciej Górecki został wybrany na głównego badacza realizującego ten projekt w Polsce.

W pracy z pacjentem ceni sobie wysokie standardy merytoryczne i etyczne.