Grzegorz Ślęczka

Certyfikowany trener personalny, dyplomowany technik-masażysta oraz instruktor sportu.  Magister fizjoterapii in spe. (planowana obrona tytułu magistra – 2022 r.) Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest prelegentem na wydarzeniach sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, dzieląc się wiedzą z zakresu profilaktyki urazów oraz programowania treningowego. Publikuje artykuły dla fizjoterapeutów z dziedziny fizjoterapii ortopedycznej.

Pracuje z pacjentami o profilu ortopedycznym oraz sportowym. Na podstawie szczegółowego wywiadu dobiera grupę testów diagnostycznych o odpowiedniej czułości i swoistości. Diagnostykę wspiera dodatkowo badaniem USG narządu ruchu. W swojej pracy stosuje terapię aktywną – w postaci różnych form ćwiczeń w zależności od jednostki chorobowej wraz z wykorzystaniem technik biernych w celu poprawy ruchomości i modulacji bólu. 

Z kim pracuję?

Dobór terapii, ćwiczeń, sposobu komunikacji oparty jest o wywiad i diagnostykę funkcjonalną.
W terapii niezwykle ważna jest edukacja pacjenta, która motywuje do systematycznej i skutecznej pracy. Mając na uwadze dobro pacjenta, dla Grzegorza jest  ważna praca w zespole interdyscyplinarnym składającym się z innymi fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, dietetyków, czy psychologów.