Grzegorz Ślęczka

Magister fizjoterapii – absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, certyfikowany trener personalny, dyplomowany technik-masażysta oraz instruktor sportu. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest prelegentem oraz wsparciem fizjoterapeutycznym na wydarzeniach sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, dzieląc się wiedzą z zakresu profilaktyki urazów oraz programowania treningowego. Udzielał m.in. wsparcia fizjoterapeutycznego podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w Anadzie (Portugalia). Publikuje artykuły dla fizjoterapeutów z dziedziny fizjoterapii ortopedycznej. Pracuje z pacjentami o profilu ortopedycznym oraz sportowym. Na podstawie szczegółowego wywiadu dobiera grupę testów diagnostycznych o odpowiedniej czułości i swoistości. Diagnostykę wspiera dodatkowo badaniem USG narządu ruchu. W swojej pracy stosuje terapię aktywną – w postaci różnych form ćwiczeń w zależności od jednostki chorobowej wraz z wykorzystaniem technik biernych w celu najefektywniejszego odzyskania funkcji stawu, poprawy ruchomości i modulacji bólu.

Z kim pracuję?

Dobór terapii, ćwiczeń, sposobu komunikacji oparty jest o wywiad i diagnostykę funkcjonalną.
W terapii niezwykle ważna jest edukacja pacjenta, która motywuje do systematycznej i skutecznej pracy. Mając na uwadze dobro pacjenta, dla Grzegorza jest  ważna praca w zespole interdyscyplinarnym składającym się z innymi fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, dietetyków, czy psychologów.