Joanna Gronek

Ukończyłam dwa kierunki studiów w trybie stacjonarnym: Fizjoterapię na Wydziale Wychowania, Sportu i Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Taniec w specjalności: Kompozycja i Techniki Taneczne przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (2015 r.). Studia magisterskie z fizjoterapii obroniłam na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu rozszerzone o podyplomowe studia: Podstawy metod neurorehabilitacyjnych. Od 2016 roku jestem pełnoprawnym akredytowanym instruktorem jogi, jestem właścicielką firmy CUD YOGA. Obecnie jestem wykładowcą akademickim na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Specjalizuję się w Terapii CranioSacralnej Upledgera.